สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2023   242  
2 Oct 2023   287  
3 Oct 2023   268  
4 Oct 2023   262  
5 Oct 2023   273  
6 Oct 2023   199  
7 Oct 2023   216  
8 Oct 2023   487  
9 Oct 2023   35  
10 Oct 2023   0  
11 Oct 2023   0  
12 Oct 2023   0  
13 Oct 2023   0  
14 Oct 2023   0  
15 Oct 2023   0  
16 Oct 2023   0  
17 Oct 2023   0  
18 Oct 2023   0  
19 Oct 2023   0  
20 Oct 2023   0  
21 Oct 2023   0  
22 Oct 2023   0  
23 Oct 2023   327  
24 Oct 2023   700  
25 Oct 2023   319  
26 Oct 2023   157  
27 Oct 2023   160  
28 Oct 2023   0  
29 Oct 2023   0  
30 Oct 2023   289  
31 Oct 2023   432