สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2023   184  
2 Mar 2023   105  
3 Mar 2023   94  
4 Mar 2023   191  
5 Mar 2023   138  
6 Mar 2023   189  
7 Mar 2023   233  
8 Mar 2023   172  
9 Mar 2023   147  
10 Mar 2023   159  
11 Mar 2023   92  
12 Mar 2023   121  
13 Mar 2023   208  
14 Mar 2023   196  
15 Mar 2023   95  
16 Mar 2023   306  
17 Mar 2023   115  
18 Mar 2023   91  
19 Mar 2023   171  
20 Mar 2023   310  
21 Mar 2023   305  
22 Mar 2023   320  
23 Mar 2023   227  
24 Mar 2023   110  
25 Mar 2023   186  
26 Mar 2023   162  
27 Mar 2023   228  
28 Mar 2023   173  
29 Mar 2023   207  
30 Mar 2023   152  
31 Mar 2023   215