สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2023   227  
2 Jun 2023   141  
3 Jun 2023   240  
4 Jun 2023   104  
5 Jun 2023   191  
6 Jun 2023   313  
7 Jun 2023   115  
8 Jun 2023   132  
9 Jun 2023   119  
10 Jun 2023   195  
11 Jun 2023   179  
12 Jun 2023   211  
13 Jun 2023   206  
14 Jun 2023   258  
15 Jun 2023   151  
16 Jun 2023   104  
17 Jun 2023   106  
18 Jun 2023   136  
19 Jun 2023   371  
20 Jun 2023   266  
21 Jun 2023   128  
22 Jun 2023   135  
23 Jun 2023   100  
24 Jun 2023   127  
25 Jun 2023   108  
26 Jun 2023   276  
27 Jun 2023   392  
28 Jun 2023   114  
29 Jun 2023   207  
30 Jun 2023   183