สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2023   0  
2 Jul 2023   0  
3 Jul 2023   303  
4 Jul 2023   205  
5 Jul 2023   81  
6 Jul 2023   111  
7 Jul 2023   216  
8 Jul 2023   178  
9 Jul 2023   148  
10 Jul 2023   233  
11 Jul 2023   333  
12 Jul 2023   215  
13 Jul 2023   180  
14 Jul 2023   520  
15 Jul 2023   186  
16 Jul 2023   290  
17 Jul 2023   166  
18 Jul 2023   209  
19 Jul 2023   168  
20 Jul 2023   662  
21 Jul 2023   154  
22 Jul 2023   178  
23 Jul 2023   114  
24 Jul 2023   247  
25 Jul 2023   292  
26 Jul 2023   126  
27 Jul 2023   365  
28 Jul 2023   140  
29 Jul 2023   179  
30 Jul 2023   197  
31 Jul 2023   524