ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 95 735 4465

 

บริษัท เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

ประวัติบริษัท
        บริษัท เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดยมีคุณอภิชา ถาวรอมรศรี เป็นกรรมการผู้จัดการ และ คุณภัคภร ถาวรอมรศรี เป็นรองกรรมการผู้จัดการ มีสถานที่ผลิตอยู่สองแห่ง คือ (1) สำนักงานใหญ่และโรงงานสมุทรปราการ ตั้งอยู่ที่ 1480 หมู่ 9 ถนนทางรถไฟสายเก่า ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2003 และ (2) โรงงานสมุทรสาคร ตั้งอยู่ที่ 14/9 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 2018

 

 

 

        ในปี ค.ศ. 2015 บริษัทฯ ได้จัดตั้งโรงงานสมุทรสาครขึ้น เพื่อขยายกิจการเข้าสู่กลุ่มธุรกิจ Rigid Packaging พัฒนาสายงานผลิต container พลาสติก และตอบสนองต่อความต้องการของสินค้าอาหารพร้อมทาน (ready-to-eat meal) และอาหารแช่แข็ง ต่อมาปี ค.ศ. 2017 บริษัทฯ ได้ริเริ่มสายงาน SMART PACKTM โดยการออกแบบและนำเข้าเครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ ในขนาดกะทัดรัดและต้นทุนไม่สูง เพื่อตอบโจทย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น startup หรือธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป

 

 


 

 

 

        บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนวิจัย และพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์มรีความสามารถในการปกป้องคุ้มครองถนอมสินค้าให้มี Shelf life ยาวนานขึ้นเพื่อให้สินค้าสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะนำ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ให้ได้

  


  

        ด้วยแนวโน้มการขยายตัวของสังคมเมือง (urbanization) ซึ่งส่งผลให้คนเมืองเป็น “ครอบครัวเดี่ยว” ที่มีขนาดเล็กลงและอาศัยอยู่ในคอนโดมีเนียมมากขึ้น ประกอบกับคนในยุคดิจิทัล ที่มีไลฟ์สไตล์ On the go เน้นความสะดวกและรวดเร็ว ทำให้ “อาหารแช่แข็งและอาหารพร้อมทาน” ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในกลุ่ม Rigid Packaging เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับ Flexible Packaging ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ในปี ค.ศ. 2015 บริษัทฯ จึงขยายธุรกิจไปในกลุ่ม Rigid Packaging และสร้างโรงงานผลิตแห่งที่สอง ตั้งอยู่ที่ 14/9 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่
        ที่โรงงานสมุทรสาคร บริษัทฯ นำเข้าเทคโนโลยี twin screw extruder ของ Luigi Bandera จากประเทศอิตาลี มาใช้ในการผลิต PET sheet ที่มีคุณภาพ ซึ่งเหมาะสมกับงาน form-fill & seal thermoforming (FFS) เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงทุนในสายงานผลิต PP sheet สายงาน thermoform ขึ้นรูป เพื่อพัฒนางาน Rigid Packaging ที่เป็น container พลาสติก เช่น ถาด ถ้วย แก้ว ซึ่งสามารถซีลด้วยฟิล์ม Flexible Packaging ของบริษัทฯ และเพิ่ม shelf life ของสินค้าอาหารได้ดียิ่งๆขึ้น ทั้งนี้ โรงงานสมุทรสาครมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 70,000 ตันต่อปี

 

  

 

        ก่อนจะก่อตั้ง บริษัท เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด นายอภิชา ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงาน ต.เจริญอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 ซึ่งเป็นผู้ผลิต Shrink Film วัสดุ PE รายใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมอาหารและ consumer products มาก่อน ต่อมาในปี ค.ศ. 2003 ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มธุรกิจ Flexible Packaging เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ประกอบกับผู้ประกอบการในประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งมีส่วนช่วยให้สินค้าของไทยดูดี มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้


 


 

        บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น supplier ให้กับบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำในประเทศไทยหลากหลายบริษัท บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ปัจจุบัน บริษัท เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 140 ล้านบาท ด้วยกำลังผลิตในงาน Flexible Packaging และ Rigid Packaging รวมกว่า 120,000 ตันต่อปี บริษัทฯ ได้รับการรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001:2015, Good Manufacturing Practice (GMP) & HACCP ในระบบ MANUFACTURER OF FLEXIBLE PACKAGING AND SHRINK FILM OF NON FOOD AND FOOD PRODUCTS จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ BSI


 

มุ่งมั่นสู่การเป็นพันธมิตรแพคเกจจิ้งอาหารของคุณ

        บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาให้บรรจุภัณฑ์มีความสามารถในการปกป้องและถนอมอาหารให้มี shelf life ยาวนานขึ้น เพื่อให้สินค้าสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะนำ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ได้อย่างแท้จริง
        ตั้งแต่เริ่มสายงาน Flexible Packaging ในปี ค.ศ. 2003 บริษัทฯ นำเข้าและติดตั้งเทคโนโลยีการผลิตแบบ 5-layer coextrusion cast line จาก Windmöller & Hölscher (W&H) ประเทศเยอรมนี ในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นที่ยอมรับและรู้จักในหมู่ converter ทั่วโลกถึงความสามารถในการผลิตฟิล์มพลาสติก high barrier ได้อย่างมีคุณภาพ ใช้ polymer ชนิดที่แตกต่างกันได้ถึง 5 ชั้น ผลคือฟิล์มมีความใส ลดความเสี่ยงของการแยกชั้น (delamination) ลดการรั่วซึม ตัดปัญหาการตกค้างของ adhesive และ solvent นำไปใช้งานบรรจุสุญญากาศ (vacuum packing) ได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ให้กับฟิล์มตามที่ลูกค้าต้องการได้ เช่น ฟิล์มซีลลอกง่าย (easy-peeling) และฟิล์มกันฝ้าไอน้ำ (antifogging)
      ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้า Flexible Packaging แบบครบวงจรให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หลากหลายประเภท ทั้งกลุ่มอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มสำเร็จรูป และอาหารพร้อมทาน (ready-to-eat meal) ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 50,000 ตันต่อปี

 


 

 

 

 

 

Policy | นโยบาย
     • มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

Vision | วิสัยทัศน์ 
     • เป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตด้วยการพัฒนานวัตกรรมพลาสติกบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค