สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2023   130  
2 Feb 2023   199  
3 Feb 2023   391  
4 Feb 2023   303  
5 Feb 2023   128  
6 Feb 2023   347  
7 Feb 2023   266  
8 Feb 2023   134  
9 Feb 2023   224  
10 Feb 2023   156  
11 Feb 2023   156  
12 Feb 2023   97  
13 Feb 2023   233  
14 Feb 2023   234  
15 Feb 2023   115  
16 Feb 2023   131  
17 Feb 2023   151  
18 Feb 2023   92  
19 Feb 2023   94  
20 Feb 2023   244  
21 Feb 2023   251  
22 Feb 2023   108  
23 Feb 2023   141  
24 Feb 2023   141  
25 Feb 2023   91  
26 Feb 2023   87  
27 Feb 2023   224  
28 Feb 2023   254