ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 95 735 4465

แสดง 1 ถึง 30 จาก 16

จำหน่ายเครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N

ผลิตและจำหน่ายเครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ-200N

จำหน่ายเครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N

ผลิตและจำหน่ายเครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350 N

ผลิตและจำหน่ายเครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ

ผลิตและจำหน่ายเครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ

ผลิตและจำหน่ายฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า

ผลิตและจำหน่ายถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ผลิตและจำหน่ายม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

จำหน่ายชุดบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร SMART PACKTM

จำหน่ายชุดบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร ENTERPACKTM

ผลิตและจำหน่ายฟิล์มซีลปิดฝาถาด

ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติกสูญญากาศ, ซองก้นตั้ง, ซองretort

ผลิตและจำหน่ายแก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

เครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N

จำหน่ายเครื่องซีลปิดฝา EHM 200 N

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 200 N

ผลิตและจำหน่ายเครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ-200N

เครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N

จำหน่ายเครื่องซีลปิดฝา EHM 350 N

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ-350N

ผลิตและจำหน่ายเครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ EHQ 350 N

เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 1 ช่อง

ผลิตและจำหน่ายเครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ

เครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ ถาด 2 ช่อง

ผลิตและจำหน่ายเครื่องซีลฝาแบบอัตโนมัติ

ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า

ผลิตและจำหน่ายฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า

ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ผลิตและจำหน่ายถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ม้วนพลาสติกวัสดุ PP และ PET

ผลิตและจำหน่ายม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

ชุดบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร SMART PACKTM

จำหน่ายชุดบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร SMART PACKTM

ชุดบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร ENTERPACKTM

จำหน่ายชุดบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร ENTERPACKTM

ฟิล์มซีลปิดฝาถาด

ผลิตและจำหน่ายฟิล์มซีลปิดฝาถาด

ถุงพลาสติกสูญญากาศ / ซองก้นตั้ง / ซองretort

ผลิตและจำหน่าย ถุงพลาสติกสูญญากาศ, ซองก้นตั้ง, ซองretort

แก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

ผลิตและจำหน่ายแก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

แสดง 1 ถึง 30 จาก 16

ป้ายกำกับสินค้า