ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 95 735 4465

สินค้า เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

FLEXIBLE PACKAGING

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

การใช้บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน ส่วนใหญ่จะขึ้นรูปจากฟิล์มหลายชนิด จนถุงที่มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน และความดันสูงได้ ปรับแต่ง ชนิดของฟิล์มให้ต้านทานการซึมผ่านของออกซิเจน ความชื้นและไขมันได้ช่วยให้สินค้าอาหารรสชาติดีมี Shelf Life นานขึ้น

เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.
เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

RIGID PACKAGING

บรรจุภัณฑ์ชนิดแข็ง

บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็งตัว เช่น ถ้วย ถาด แก้วพลาสติก ที่บริษัทฯ ผลิต และจำหน่าย เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตด้วยกระบวนการ thermoforming จาก polymer ประเภท PP และ PET ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) เป็นหลัก มีจุดเด่นที่ความแข็งแรง คงรูป ได้ดี สามารถลำเลียงบนสายพาน (Conveyor) และเคลื่อนย้ายผ่านระบบขนส่งทั่วไปได้สะดวก

SEALING MACHINE SET

เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ

บริษัทฯ พัฒนาสายงาน Sealing Machine เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็น Startup หรือ ธุรกิจ SME ขนาดกลาง และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป โดยออกแบบและนำเข้า เครื่องซีลปิดฝาแบบอัตโนมัติ ในขนาดกะทัดรัดต้นทุนไม่สูง และใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ในจุดขาย (Point of Sale) เพื่อตอบโจทย์และเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า

เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.
เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

SHRINK FILM

ฟิล์มหดสำหรับหุ้มสินค้า

Shrink Film หรือ ฟิล์มหด เป็นชื่อเรียกทางการค้าหรือในกลุ่มอุตสาหกรรม ของพลาสติกที่ใช้ในการห่อหุ้มสินค้าต่างๆ เช่น ขวดน้ำที่เป็นแพ็ค หรือ พลาสติกที่ ใช้ห่อหุ้มกล่องสินค้าอีกชั้นหนึ่ง พลาสติกชนิดนี้จะหดตัวตามลักษณะของสิ่งของที่ ห่อหุ้ม เมื่อได้รับความร้อนจากอุปกรณ์เป่าร้อน โดยบริษัทฯ จะผลิตฟิล์มหดเป็น ม้วน Stock Roll เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้กับเครื่อง Auto Shrink Wrapping Machine ในกระบวนการ Packing ได้เลย

เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

บริษัท เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นโรงงานผู้ผลิตสินค้า Flexible Packaging และ Rigid Packaging พลาสติกแบบครบวงจรให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งกลุ่มอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหาร สำเร็จรูป และอาหารพร้อมทาน (ready-to-eat meal)

บริษัท เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดยมีคุณอภิชา ถาวรอมรศรี เป็นกรรมการผู้ จัดการ และ คุณภัคภร ถาวรอมรศรี เป็นรองกรรมการผู้จัดการ มีสถานที่ผลิตอยู่สองแห่ง คือ (1) สำนักงานใหญ่และโรงงานสมุทรปราการ ตั้ง อยู่ที่ 1480 หมู่ 9 ถนนทางรถไฟสาย เก่า ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

Policy | นโยบาย

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผลิต สินค้าที่ดีมีคุณภาพ และถูกสุขลักษณะ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

Vision | วิสัยทัศน์

เป็นผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารให้เติบโตด้วยการพัฒนานวัตกรรมพลาสติก บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) บจก.

บทความ