ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +662 755 0757-60

แสดง 1 ถึง 30 จาก 3

ผลิตและจำหน่ายถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ผลิตและจำหน่ายม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

ผลิตและจำหน่ายแก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ผลิตและจำหน่ายถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

ผลิตและจำหน่ายม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

แก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

ผลิตและจำหน่ายแก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

แสดง 1 ถึง 30 จาก 3