ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 95 735 4465

แสดง 1 ถึง 30 จาก 3

ผลิตและจำหน่ายถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ผลิตและจำหน่ายม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

ผลิตและจำหน่ายแก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

ถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ผลิตและจำหน่ายถาดและกล่องสำหรับบรรจุอาหาร

ม้วนพลาสติกวัสดุ PP และ PET

ผลิตและจำหน่ายม้วนพลาสติกวัสดุ PET และ PP

แก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

ผลิตและจำหน่ายแก้วและชามสำหรับบรรจุเครื่องดื่ม

แสดง 1 ถึง 30 จาก 3

ป้ายกำกับสินค้า